Fokus på Hälsa: EiendomsMegler 1 optimerar Arbetsmiljön med Malmstolen

EiendomsMegler 1, en ledande aktör inom fastighetsbranschen i Norge, har tagit steg för att göra arbetsmiljön bättre för sina anställda. Behovet av kontorsstolar som ställdes in för varje enskild individ var stort då de under en längre tid suttit på stolar som inte tillfredsställde de anställdas behov. Efter att ha fått vägledning och provat flera stolar valde de Malmstolens Classic 4000 – en stol som kunde anpassas för varje anställds specifika behov, precis vad de behövde.

"Alla handläggare hos EiendomsMegler 1 tillbringar stora delar av dagen sittande, och vi upplevde obehag från de stolar vi hade tidigare. När vi introducerades för Classic 4000 förändrades våra arbetsdagar då vi blev medvetna om både vikten av rätt sittställning och att ha en kvalitetsstol," delar Eli Kvåle, handläggare på EiendomsMegler 1.

Hon fortsätter entusiastiskt: "Vi är mycket nöjda med Malmstolens produkter. Inte bara har stolen minskat obehagen i kroppen, den har också öppnat upp för fler möjligheter till olika sittställningar. Den har verkligen blivit den ultimata lösningen för hela teamet som tillbringar många timmar vid skrivbordet.".

Arbetsmiljön hos EiendomsMegler 1, med öppet landskap och enskilda platser för 11 anställda, betonar vikten av hälsa, miljö och säkerhet. Företaget fokuserar på att förhindra belastningsskador genom att tillhandahålla rätt utrustning.

Införandet av Malmstolens kontorsstolar har lett till märkbar minskning av obehag i fötter och rygg bland de anställda. Trots högt tempo upplever de anställda en mer avslappnad arbetsdag med mindre fysiskt obehag. EiendomsMegler 1 är inte bara nöjda med sina val av Malmstolens kontorsstolar, utan de är också imponerade av den uppföljning de fått från Inventum Nordmøre. Denna helhetssyn har skapat en ny arbetskultur som sätter de anställdas välbefinnande i fokus.

Kund
EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS

Plats
Kristiansund, Norge

Återförsäljare
Inventum Nordmøre

Modell
Classic 4000

Textil
Fame 60999, Gabriel