Hoppa till sidans innehåll ↓

Navigation

Ergonomi – för livet

Att sitta är inte så enkelt som man kan tro. Prova att sitta länge på en hård pinnstol, så förstår du vad vi menar. Ju längre tiden går, desto oftare kommer du att ändra ställning. Det är kroppens sätt att tala om att den belastas på ett sätt som inte är bra.

Människokroppen är sedan årtusenden anpassad till ett fysiskt aktivt liv. Det har varit en förutsättning för vår överlevnad. Vi har jagat, fiskat och brukat jord. Kroppen och dess funktioner har också formats av jordens dragningskraft - gravitationen. Idag har våra liv förändrats. Många sitter sig igenom sina arbetsdagar. Då uppstår problem. Ont i rygg, nacke och axlar besvärar många människor. Dessa besvär innebär också enorma kostnader för såväl samhälle som för företag och individer.


Läs mer på djupet i vårt PDF kompendium Sittandets ergonomi


Ergonomi

Ergonomi innebär att man anpassar arbetsmiljön till människans förutsättningar och begränsningar. Men för att kunna anpassa arbetsmiljön, med arbetsredskap, hjälpmedel och hänsyn till den psykosociala miljön, måste man veta vilka dessa begränsningar och förutsättningar är.

Alla levande organismer påverkas av jordens dragningskraft, gravitationen.

På Malmstolen AB har vi koncentrerat oss på sittandet. Det är bara en del av den ergonomiska problematiken, men stolen är det arbetsredskap som är närmast kroppen, så det är väldigt viktigt hur stolen är konstruerad. Malmstolen vill förebygga belastningsbesvär som ont i rygg, axlar, nacke och olika följdverkningar som t.ex. domningar i armar och händer. Vår verksamhet och produktutveckling bygger på aktuell internationell forskning inom belastningsergonomi. Det gäller framför allt biomekanik, fysiologi och neurofysiologi, men även bland annat psykologi.

Grundstenarna i Malmstolens lösning kallas SAAR som står för Stöd, Avlastning, Avslappning och Rörelse.

Gravitationen

Alla levande organismer påverkas av jordens dragningskraft, gravitationen. När vi talar om belastningsergonomi, är det just gravitationens inverkan på kroppen som avses.

Inom nervsystemet finns en del som kallas "muskelspolesystemet" som känner av kroppens balansering i rummet. Detta system känner av om vi håller på att tappa balansen och om muskler och ligament är belastade. När man sitter länge utsätts kroppen för statisk belastning och muskelaktivitet. Då är detta system verksamt.

Malmstolens lösning bygger på fysiologi. Stolen skall så långt som möjligt ge kroppen möjlighet att kunna utföra naturligt avslappnade arbetsrörelser.

Vid all muskelaktivitet förbränns näring och syre. Då bildas slaggprodukter, ”avgaser”. I slaggprodukterna finns ämnen som retar kemiskt känsliga nervceller. Dessa sänder signaler till muskelspolesystemet att aktivera den belastade muskulaturen ytterligare. Ännu mer slaggprodukter bildas, som retar de kemiskt känsliga nervcellerna ytterligare, och så vidare. Bland slaggprodukterna finns även ämnen som är starkt smärtstimulerande.

Malmstolens lösning bygger på ren fysik. Ju större yta en vikt fördelas på, desto mindre belastning uppstår. Därför är våra stolar utvecklade för att erbjuda dig en så stor kontaktyta som möjligt. Det unika ryggstödet formar sig efter din naturliga ryggprofil och ger därför maximalt stöd och avlastning. Ryggstödet är från början inställt för att passa 70-80 % av alla användare. 

Även DUX-sätet som tagits fram i samarbete med DUX har utvecklats för att fördela kroppens tyngd över en så stor yta som möjligt och på så sätt minska belastningen.

Ryggmuskulaturen

Rörelse och rörelsevariation

För vår överlevnad genom årtusendena har det krävts att vi varit fysiskt aktiva. Våra kroppsfunktioner är anpassade till ett rörligt liv. Dessa rörelser kan vi kalla för verksamhetsrelaterade rörelser.

Inom belastningsergonomi finns det ytterligare en typ av rörelser. Ta exemplet med pinnstolen i början av texten. När vi byter ställning för att vi sitter illa, är det visserligen en sorts rörelsevariation, men dessa rörelser är belastningsrelaterade.

Att sitta obekvämt skapar spänningar i muskulatur och ligament och ger dessutom snedbelastningar av ryggraden och dess diskar. Vi blir trötta och får ont. Vi börjar ändra sittställning för att finna en ny och mindre besvärande position. Det hjälper dock inte så länge.

Vad som händer vid belastningsrelaterade rörelser, är helt enkelt att kroppens varningssystem för gravitationens negativa inverkan på vår kropp aktiveras. Inte minst är muskelspolesystemet aktivt med sina följd- och varningssignaler; trötthet, obehag, smärta och dylikt. Trotsar vi kroppens signaler ökar risken för att vi får mer långvariga belastningsbesvär.

Malmstolens lösning bygger på fysiologi. Stolen skall så långt som möjligt ge kroppen möjlighet att kunna utföra naturligt avslappnade arbetsrörelser. Kroppens rörelse i stolen skall komma naturligt av det arbete du utför och alltså inte orsakas av diverse kroppsspänningar och obehag som en obekväm stol med otillräcklig avlastningsförmåga ger upphov till. Rörelse och avslappnad muskulatur underlättar en god blodgenomströmning och därmed ett bra näringsutbyte.