Hoppa till sidans innehåll ↓

Navigation

Bäst i test - mindre träsmak med Malmstolen

Kan man mäta sittkomfort? Ja, till viss del. När vi lät en ortopedingenjör mäta de tryckavlastande egenskaperna fick Malmstolen toppresultat.

Malmstolens konstruktion av arbetsstol med det patenterade ryggstödet och Dux-sätet ger en mycket bra avlastning. Det visar den tryckmätning av arbetsstolar som Ortopedingenjör Norbert Grentzelius genomförde.

Hur mäter man?

Med hjälp av tryckmätningsmattor mäts hur kroppsvikten fördelas över säte och ryggstöd. En bra stol fördelar trycket över så stor yta som möjligt. Dessutom bör överkroppen, som utsätts för störst belastning vid sittande, ges ett sådant stöd att den behåller sin naturliga hållning med så låg statisk belastning som möjligt.

Alla stolarna i testet hade höga ryggstöd, ungefär upp till axelnivå. Varje arbetsstol var anpassats efter vad personen i stolen upplevde som bekvämast. Stolarna har i dessa exempel haft en bakåtlutning på 100° där de på ett tydligt sätt belastas av kroppstyngden. Sitthöjden har ställts in så att hälarna utan problem kunnat nå golvet. (se gärna vidare under Sittställningar)

Det är viktigt att komma ihåg att tryckmätningar bara utgör en av fler parameter i bedömningen av en ergonomisk arbetsstol. Men den är viktig eftersom sätet och ryggstödet är i så stor kontakt med kroppen. Men man får inte glömma att väga in stolens övriga anpassningsmöjligheter, rörelseförmåga och hur alla dessa egenskaper tillsammans upplevs. Det som upplevs som perfekt för en person kan upplevas sämre av en annan. Det är därför det är så viktigt att prova en arbetsstol innan inköp, oavsett fabrikat.


Testresultat

Testresultat stol 1

Stol 1

Sätet

Sätets framkant är hård. Då ökar trycket mot lårens undersidor strax innanför knävecken, vilket kan ge upphov till domningar.

Ryggstödet

Ryggstödet har ett relativt skarpt avgränsat svankstöd i höjdled. Alldeles ovanför svankstödet bildas ett hålrum. Ytterligare en bit upp på ryggstödet svänger ryggstödets överdel fram igen och ger en stöd-/tryckpunkt strax ovanför skulderbladen. Tryckpunkten i svanken är kraftig pga att ryggstödet i detta fall är väldigt hårt.

Kommentar

På grund av hålrummet ovanför svankstödet, vill bröstryggen falla ned.

När det sker krummas ryggen,svanken skjuts bakåt och trycket mot svankstödet ökar. Överkroppen faller framåt, med resultat att man spänner sig för att hålla emot. När man sjunker ihop frestas ryggraden/diskarna, och muskulatur och ligament töjs ut. Huvudet böjs lätt bakåt till en "gamnacke".

Trycket från ryggstödet strax ovanför skulderbladen förstärker  processen. Det höga trycket ger trötthet.

Trycket från sätet mot låren ger lätt domningskänslor. Trycket gör att musklerna på lårens baksidor dras ihop, vilket leder till att ryggen krummas.

Trötthet och smärta i rygg, nacke och axlar till följd av detta  är mycket vanliga belastningsproblem hos sittande människor.

Denna typ av stolskonstruktion är relativt vanlig på marknaden.


Stol 2

Sätet

Stol 2 är i likhet med stol ett hård, med ökat tryck mot lårens undersidor. Detta ökar risken för domningar.

Ryggstöd

Stol 2 har ett ännu skarpare svankstöd än stol 1. Strax ovanför bildas ett  större hålrum, och ännu  högre upp svänger ryggstödet fram igen och ger en stöd-/tryckpunkt strax ovanför skulderbladen.

Så här kan det också se ut om ryggstödet är plant, utan någon form av kurvatur. Då trycker det mot korsryggen och skulderbladen. Svanken har då ingen kontakt mot ryggstödet alls om man inte krummar ihop med ryggen.

Kommentar

Samma fenomen som för stol 1 fast vanligen i ännu högre grad.


Stol 3

Sätet

Mätningen på stol 3 visar samma tendenser som på de två första. Trycket är dock inte lika kraftigt, vilket är bra.

Ryggstöd

Mätningen på stol 3 visar samma tendenser som på det två första. Dock i betydligt lägre grad.

Kommentar

Här ges ett exempel på en bättre tryckfördelning än för stolarna 1 och 2.

 

 

 


Stol 4

Sätet

Ett säte med en tämligen tunn   och mjuk stoppning, vilket gör att man lätt ”sitter igenom” med sittknölarna, något som syns tydligt på mätbilden.

Sittknölarna utsätts för det största trycket.

Ryggstöd

På denna arbetsstol fördelas trycket över svanken ut på ett bra vis. Den övre delen av ryggstödet svänger framåt för att fånga upp bröstryggen.Kommentar

Ett så dominant tryck mot sittknölarna lär många uppleva som rätt besvärande efter en stund, man får "träsmak". Har man dock en "tjockare rumpa" är man oftast mer tålig för en sådan belastning. Ryggstödets svank har dock fina avlastningsegenskaper. Trycket från ryggstödets ovankant i just detta exempel upplever inte testpersonerna som besvärande utan det hindrade kroppen från att "översvanka".


Malmstolen

Sätet

Här har Malmstolens DUX-säte använts. Av tryckbilden framgår tydligt att vikten fördelas jämnt över i stort sett hela kontaktytan mot kroppen.

Ryggstöd

Banden i ryggstödet har här varit inställda i sin fabriksinställning och ryggstödet har format sig själv till brukarens naturliga ryggprofil. Som framgår av bilden fördelas trycket ut över i stort sett hela ryggstödet. Då ryggstödet böjer fram en aning i sin övre del för att fånga upp bröstryggen, uppstår här ett något ökat tryck.

Kommentar

Av tryckbilden framgår tydligt att vikten fördelas jämnt över i stort sett hela kontaktytan mot kroppen. Detta ger stöd och avlastning, vilket motverkar trötthet och smärta.