Prioritering av hälsa och välmående hos Heidelberg Materials

Heidelberg Materials, som är en ledande tillverkare av prefabricerade betongelement och betongbaserade lösningar i Sverige, har sitt huvudkontor i Växjö och driver produktion och försäljning på 13 platser över hela landet. Dessutom har de en omfattande internationell licensverksamhet inom spårteknik, med teknologi som nu används i omkring 30 länder över nästan alla världsdelar.

Företaget präglas av en företagskultur som värdesätter dess anställda, kunder och leverantörer högt. På Heidelberg Materials har de cirka 60 anställda som alla har egna kontor.

"Före introduktionen av Malmstolen, mötte vi utmaningar med ryggproblem bland några av våra anställda. Efter att ha valt Malmstolens produkter har vi sett positiva resultat. Även om vi inte kan mäta effekten exakt, har vi märkt att personalen är nöjdare och upplever mindre ryggproblem. Vi anser att Malmstolens produkter har bidragit till att förbättra arbetsmiljön och personalens hälsa, vilket resulterar i en positiv effekt som, trots att den är svår att mäta, är väsentlig för vår verksamhet." Andreas Engdahl, Purchase Manager Heidelberg Materials

Kund
Heidelberg MaterialsPrecast Abetong AB

Plats
Växjö, Sverige

Modell
Classic 7000, Classic 4000

Textil
Select 60999, Gabriel