Malmstolen bäst i test

Går det att mäta sittkomfort? Ja, till viss del. Då en bra stol fördelar trycket över så stor yta som möjligt kan man med hjälp av tryckmätningsmattor mäta hur kroppsvikten fördelas över säte och ryggstöd. Dessutom bör överkroppen, som utsätts för störst belastning vid sittande, ges ett sådant stöd att den behåller sin naturliga hållning med så låg statisk belastning som möjligt.

När vi lät en oberoende ortopedingenjör mäta de tryckavlastande egenskaperna bland en rad ledande stolstillverkare fick Malmstolen toppresultat. Tryckmätningen visade att Malmstolens konstruktion av arbetsstol med det patenterade ryggstödet och Dux-sätet gav en mycket bra avlastning.

“Banden i ryggstödet har här varit inställda i sin fabriksinställning och ryggstödet har format sig själv till brukarens naturliga ryggprofil. Som framgår i testresultatet fördelades trycket över i stort sett hela ryggstödet. Då ryggstödet böjer fram en aning i sin övre del för att fånga upp bröstryggen, uppstår här ett något ökat tryck. Av tryckbilden framgår även tydligt att vikten fördelas jämnt över i stort sett hela kontaktytan mot kroppen. Detta ger ett bra stöd och avlastning, vilket motverkar symptom som trötthet och smärta.”
Norbert Grentzelius, ortopedingenjör

Hur gick testet till?

Alla stolar i testet hade höga ryggstöd, ungefär upp till axelnivå. Varje arbetsstol var anpassad efter vad personen i stolen upplevde som mest bekvämt. Stolarna hade en bakåtlutning på 100° där de på ett tydligt sätt belastas av kroppstyngden. Sitthöjden hade ställts in så att hälarna utan problem kunde nå golvet. Det är viktigt att komma ihåg att tryckmätningar bara utgör en av fler parameter i bedömningen av en ergonomisk arbetsstol. Men den är viktig eftersom sätet och ryggstödet är i så stor kontakt med kroppen.

Man får heller inte glömma att väga in stolens övriga anpassningsmöjligheter, rörelseförmåga och hur alla dessa egenskaper tillsammans upplevs. Det som känns som perfekt för en person kan upplevas sämre av någon annan. Därför det är viktigt att prova en arbetsstol över tid innan inköp – oavsett fabrikat.