Malmstolen och Molde Fotbollsklubb: En seger för Ergonomi och Hälsa

Molde Fotbollsklubb, känd för sina framgångar på fotbollsplanen, tar nu ett viktigt kliv för att säkerställa hälsa och välbefinnande även utanför planen. Genom ett samarbete med Malmstolen och Kontorvarehuset Møre och Romsdal, har klubben tagit ett strategiskt beslut att förbättra arbetsmiljön för sin personal - från tränare och fysioterapeuter till administrativ personal.

I en värld där toppresterande är normen, inser Molde Fotbollsklubb att framgång inte enbart handlar om vad som händer på planen, utan även om att skapa en optimal arbetsmiljö för sitt stödteam. Genom att välja Malmstolens ergonomiska stolar - Active R3, 7000 och 7000 wide - anpassade för de olika behoven hos de anställda, investerar Molde FK i sina medarbetares hälsa och komfort.

Med Molde FK:s mångfacetterade arbetsmiljö i åtanke, anpassades stolarna för att möta specifika behov. För det rörliga teamet av tränare och stödpersonal, där flexibilitet är nyckeln, utgör Active R3 en ideal lösning. Dess enkla justeringsmöjligheter erbjuder snabb anpassning och optimal stöd för olika användare. För administrativa medarbetare, som spenderar längre perioder vid sina skrivbord, är behovet av individuell anpassning och komfort ännu viktigare. Här kommer modellerna 7000 och 7000 wide in som avgörande faktorer för en hälsosam sittställning genom hela arbetsdagen.

"Vi är oerhört nöjda med våra nya Malmstolar. De tillgodoser vårt behov av god ergonomi och sittkomfort. Det är märkbart hur dessa stolar har förbättrat vår arbetsmiljö," säger Odin Holm Olsen, CFO Molde FK. Personalen har rapporterat positiva förändringar, och det är tydligt att Malmstolens produkter har gjort skillnad.

Detta samarbete mellan Malmstolen och Molde Fotbollsklubb är mer än bara en affärsrelation; det är en fusion av expertis inom ergonomi, hälsa och sport. Genom att kombinera Malmstolens specialiserade
kunskaper med Molde FK:s engagemang för hälsa och välbefinnande, har vi skapat en arbetsmiljö som inte bara stödjer, utan aktivt främjar personalens välmående. Malmstolens engagemang för ergonomi och Molde FK:s strävan efter hälsa och välbefinnande för alla sina anställda återspeglar en gemensam vision: att skapa en arbetsmiljö där varje medarbetare kan prestera på topp, samtidigt som de mår bra. Detta partnerskap är ett lysande exempel på hur genomtänkt design och omsorg om personalens välbefinnande kan leda till en mer produktiv och hälsosam arbetsplats.

Kund
Molde FK

Plats
Molde, Norge

Modell
Classic 7000, Active R3

Textil
Cura 65105, Gabriel