Hoppa till sidans innehåll ↓

Navigation

Malmstolen och miljön

Det går inte att intressera sig för hur människor mår utan att samtidigt bry sig om miljön. Därför har vi miljömärkt hela vårt produktsortiment enligt miljömärkningen Svanens nya strängare kriterier. Hög kvalitet hänger ihop med hållbarhet. Därför är även hela vårt sortiment även Möbelfakta-märkt, vilket inbegriper Kvalitet, Miljö och Socialt ansvarstagande. Detta är vi väldigt stolta över.

Syftet med Svanen och Möbelfakta är att hjälpa konsumenter att välja de ur miljö- och kvalitetssynpunkt bästa produkterna på marknaden. Visionen är ett hållbart samhälle där miljömärkningen bidrar till en hållbar konsumtion. Hög kvalitet är direkt kopplat till detta. För företag är en Svanen- och Möbelfaktamärkning ett bevis på att man aktivt arbetar för en hållbar miljö ur flera aspekter, såväl för den enskilda människan som för planeten.

Svanens kriterier för möbler
Svanen är Nordens största miljömärke för möbler och inredning och den enda oberoende miljömärkningen. Svanenmärkta möbler uppfyller tuffa miljökrav på råvaror som trä, metall, stoppning, plast, samt kemikalieanvändning och tillverkningsprocesser. Godkända produkter hör till de minst miljöbelastande på marknaden.

Möbelfakta
Möbelfaktamärkningen inbegriper Kvalitet, Miljö och Socialt ansvarstagande. Våra stolars kvalitet och säkerhet testas enligt den gällande Europanormen EN1335. Våra modeller Malmstolen 4000, 7000, R4, och R7  är dessutom testade och godkända enligt den hårdaste testen av alla, den för dygnet-runt-användning. Om man som Malmstolen är Svanenmärkta, blir man med automatik godkänd gällande miljö. Att vara ett socialt ansvarstagande företag ser vi som en ren självklarhet. Dessa normer följer FN:s ”Code of Conduct” om mänskliga rättigheter.

Ständigt pågående miljö- och kvalitetsarbete
Malmstolen AB är miljöcertifierade enligt 14001-2004, vilket innebär att vi ständigt arbetar med att minska vår miljöpåverkan. Vi är också certifierade med ISO 9001-2008, också det ett ständigt arbete gällande kvalitet i våra processer. Vårt arbete med dessa saker kommer aldrig att bli färdigt. Det är något som pågår varje dag.