Hoppa till sidans innehåll ↓

Navigation

Ge mig en kvart...

En grundinställd Malmstol passar de flesta ganska bra. Men lägg en liten stund på att justera stolen efter just din kropp och dina arbetsuppgifter, så får du ännu större utbyte av din nya stol. En kvart räcker. Sen kan du sitta länge.

 1. Sitthöjd
 2. Sittdjup
 3. Ryggstöd – höjd
 4. Ryggstöd - lutning
 5. Gungans hårdhet
 6. Lås gungan
 7. Nackstöd
 8. Armstöd – höjd
 9. Armstöd Ergo Flex
 10. Armstöd – bredd

← Tillbaka till produktspecifikation

 • Sitthöjd

  Reglera höjden genom att lyfta den mittersta spaken på höger sida. Släpp spaken när stolen har höjden är lagom.

  När stolen är lutad aningen bakåt ska du bekvämt nå ner med hälarna mot golvet. Är stolen för hög och benen börjar dingla, får man för högt tryck under låren. Är stolen för låg, belastas ryggen mer.


 • Sittdjup

  Reglera sittdjupet med hjälp av reglaget under sätet Baktill på vänster sida. Släpp reglaget för att låsa sätet i önskat läge.

  Du ska kunna sitta helt intill ryggstödet utan att du känner sätets bakkant. Det ska också vara ett utrymme mellan knävecket och sätets framkant så att du fritt kan röra benen.


 • Ryggstöd – höjd

  Ta tag i ryggstödet med båda händerna och lyft ryggstödet stegvis till högsta position. Från detta läge kan du sänka ryggstödet till lägsta position. När du lyfter ryggstödet från denna position klickar ryggstödet in i olika höjdlägen. När du nått önskat klickläge släpper du bara ryggstödet.

  Höj eller sänk ryggstödet tills du känner att ryggstödets kurvatur följer din ryggs S-kurvatur. Det ska vara som parallella linjer. Då får du stöd ända nere från korsryggen, via svanken och du stödjer även skulderbladen underifrån.


 • Ryggstöd - lutning

  Lyft den bakre spaken på höger sida. Reglera lutningen med kroppsvikten. Genom att luta ryggstödet aningen framåt, hjälper detta dig att räta upp främst övre delen av ryggen om denna tenderar att sjunka ihop, vilket ibland kan hända om ryggstödet i sig är för mycket bakåtvinklat. Släpp spaken när ryggstödet är i önskat läge. Kompensera den förändrade tyngdpunkten/gungmotståndet med gungans hårdhet.


 • Gungans hårdhet

  Ställ gungans hårdhet genom att vrida det runda vredet framtill under sätet. Stolen skall mjukt följa dina rörelser och du ska kunna sitta stilla i vilket läge du vill även fast du inte låst stolen.

  Såsom det visas på filmen blir gungan hårdare genom att vrida i tummens pekriktning, och mjukare i dess dragriktning.


 • Lås gungan

  Frigör gungan genom att lyfta den främsta spaken på höger sida. Lås i önskat läge genom att föra ner spaken igen.


 • Nackstöd

  Huvudstödet har två leder för att kunna möta huvudet och ge bra stöd.


 • Armstöd – höjd

  Underarmarna skall vila avslappnade mot armstöden utan att axlarna skjuts upp. Det finns två sätt att ställa in armstödet i höjdled.

  1. Tryck knappen bakåt och flytta armstödet till önskad höjd.

  2. Höj eller sänk armstödet genom att vrida på knappen.


 • Armstöd Ergo Flex

  Underarmarna skall vila avslappnade mot armstöden utan att axlarna skjuts upp. Här visas hur man justerar höjden samt förflyttar kudden till olika lägen.


 • Armstöd – bredd

  Vrid vredet under armstödet för att korrigera armstödet i sidled. Lås i önskat läge genom att skruva åt vredet igen.