Siemens Financial Services AB: Här går samarbete, hälsa & ergonomi hand i hand

Siemens Financial Services AB i Umeå har länge prioriterat sina anställdas hälsa genom att skapa en ergonomisk arbetsmiljö. Deras resa med Malmstolen började på rekommendation av en inredningsarkitekt och har sedan dess varit en avgörande faktor i deras strävan efter en hälsosam arbetsplats.

"På Siemens har vi verkligen känt av de positiva effekterna sedan vi började använda Malmstolen. Det ger oss en extra trygghet att Malmstolens representant kommer förbi och kollar läget, både med oss och stolarnas inställning." - Patrik på Siemens Financial Services AB

I deras kontorslandskap, där fast arbetsplats är normen, har Siemens lagt stor vikt vid ergonomi som en central del av deras hälso- och välbefinnandestrategi. Regelbundna undersökningar om personalens hälsa bekräftar att stolarna spelar en viktig roll i att hålla dem nöjda och friska.

Efter flera års erfarenhet och positiva resultat med Malmstolens produkter, fortsätter Siemens Financial Services AB att investera i sina anställdas hälsa och välbefinnande.

Genom ett gott samarbete med återförsäljaren Senab i Umeå, bekräftar Siemens sitt åtagande att erbjuda en arbetsmiljö där ergonomi och hälsa går hand i hand. Denna långsiktiga investering i Malmstolens ergonomiska stolar visar på Siemens fasta övertygelse om vikten av en hälsosam arbetsplats för både nuvarande och framtida anställda.

Kund
Siemens Financial Services AB

Plats
Umeå, Sverige

Återförsäljare
Senab, Umeå

Modell
Classic 4000

Textil
Cura 60999