Vad är ergonomi

Alla har hört talas om ergonomi. Och de flesta har nog också en uppfattning om vad det är. Men många tycks tro att man gör ett bra val bara genom att välja en ”ergonomisk” produkt.
Tyvärr är det inte så enkelt. Det är ganska vanligt att någon enstaka detalj i en produkt har konstruerats eller utformats på ett visst sätt och så kallar man den därför ergonomisk. Men det betyder inte att den som använder produkten får någon särskilt stor fördel – i synnerhet inte om man jämför med en produkt som har utvecklats med huvudfokus på just ergonomi.

Ergonomi handlar om att skapa förutsättningar för att må bra – och undvika vissa typer av skador och besvär. I slutändan har det att göra med livskvalitet, vare sig du är på jobbet eller hemma. Därför ska du ta det här med ergonomi på största allvar.

Vad menas med ergonomi?

Ergonomi är egentligen läran om den mänskliga kroppens funktion under arbete. Det är en relativt ny vetenskap som har fått allt större uppmärksamhet de senaste decennierna. I takt med att förslitnings- och belastningsskador har ökat – sådana skador är troligen det största arbetsmiljöproblemet i västvärlden! – har också vikten av att förebygga dem blivit tydligare.
I takt med att förslitnings- och belastningsskador har ökat till en av västvärldens största arbetsmiljöproblem, har också vikten av att förebygga dem blivit tydligare.

 

Vad är förslitningsskada eller belastningsskada?

Skador som uppstår på grund av fysisk överansträngning genom upprepade rörelser eller olämpliga arbetsställningar kallas i dagligt tal förslitningsskador. Inom medicinen kallar man dem belastningsskador. Det handlar ofta om inflammationer i muskler, skelett och senor, men också nerver och blodkärl kan ta skada. Den som drabbas upplever ofta någon form av värk.

Hur förebygger jag belastningsskada?

Det är här ergonomi kommer in i bilden. Omfattande forskning och otaliga studier har visat hur man med olika metoder och åtgärder kan förebygga förslitningsskador. Ergonomi är alltså inte bara en vetenskap, utan också sättet att undvika skadorna. På en större arbetsplats, t.ex. en industri, kan det handla om att förändra hela arbetsflöden och processer. I mindre skala, för en enskild individ, kan det handla om utformning av verktyg, belysning, eller korrekt inställning av arbetsstolen. Men allt handlar om ergonomi.

Hur man själv i praktiken kan förebygga förslitningsskador styrs av miljön och situationen man befinner sig i. Till syvende och sist är det de individuellt förebyggande åtgärderna, d.v.s. ergonomin för dig som individ, som är avgörande.

Läs mer om vår metod, våra hörnstenar; Stöd, Avlastning, Avslappning samt Rörelse nedan.

 

Hur mycket ska jag satsa på ergonomi?

Om det är viktigt för dig att må bra, jobba effektivt och undvika förslitningsskador ska du ta ergonomi på största allvar – och prioritera ergonomi när du väljer produkter och lösningar.
Så mycket ergonomi som får dig att fungera och må bra och förebygger problem som just du riskerar att drabbas av över tid, är rätt nivå för dig. Därför kan olika individer prioritera olika när det gäller ergonomi. En person som har besvär med ryggen, axlarna eller övervikt kanske måste prioritera och satsa mycket på ergonomiska detaljlösningar för att fungera optimalt, medan det för en annan person kanske räcker med en grundläggande ergonomisk miljö.

Oavsett vilka individuella behov du har, att välja optimalt ergonomiska lösningar är nästan som ett slags försäkring mot framtida besvär – och ett smart sätt att kunna fungera och må bra, både på jobbet och hemma. En rik fritid.