Vad är ergonomi?

Ergonomins betydelse för välbefinnande

Ergonomi handlar om att skapa förutsättningar för att må bra – och undvika vissa typer av skador och besvär. Det har att göra med livskvalitet, vare sig du är på jobbet eller hemma. Därför ska du ta det här med ergonomi på största allvar.

 

Malmstolens fokus på belastningsergonomi

På Malmstolen prioriterar vi belastningsergonomi, en kritisk gren av den övergripande ergonomin. Belastningsergonomi fokuserar på hur arbetsbelastningar påverkar kroppens rörelsesystem, inklusive de element (såsom muskler, senor, skelett, brosk, ledband och nerver) som möjliggör människans rörelse och kroppsställningar.

 

Risker med förslitningsskador

Förslitningsskador, även kända som belastningsskador, uppstår från fysisk överansträngning genom repetitiva rörelser eller felaktiga arbetsställningar. Dessa skador kan resultera i inflammationer i muskler, senor, och skelett, och kan även påverka nerver och blodkärl, vilket leder till smärta.

 

Förebyggande åtgärder genom ergonomi

För att förebygga dessa skador är ergonomi nyckeln. Genom vetenskapliga rön och praktiska studier har det visat sig hur anpassningar i arbetsmiljön, som rätt verktyg, belysning eller en korrekt inställd arbetsstol, kan minimera riskerna. Individuella anpassningar baserade på ergonomiska principer är essentiella för att förebygga dessa skador i varje unik arbetsmiljö.

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete och ytterligare resurser

Att förebygga och åtgärda risker för belastningsbesvär ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. På arbetsmiljöverkets hemsida kan ni läsa mer om detta ämne via länkarna nedan:

Belastningsergonomi

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Så kan verksamhetens arbetsmiljö förbättras

Tips och vägledning till ditt arbetsmiljöarbete