Adaptive 24H

På vissa arbetsplatser används kontorsstolen under dygnets alla timmar. Det ställer höga krav på funktion, kvalitet och hållbarhet. Flera av våra modeller går därför att förstärka och specialanpassa för att klara av sina uppgifter och uppfylla specifika behov.

Tuff stol – snäll mot dig

Flera olika arbetsroller kräver att en stolsplats är bemannad under hela dygnet. Förutom att stolen ska vara korrekt ergonomiskt utformad för att ta hand om dig som användare måste även stolen i sig anpassas för den ökade påfrestningen och slitaget. Våra modeller Classic 4000, 7000 är certifierade av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut för 24h användning och går att specialanpassa för att stå emot tidens tand.