WICA Cold AB: Ett starkt exempel på framgångsrik implementering av ergonomisk design

WICA Cold AB är ett expansivt företag som tillverkar kyl- och frysutrustning för livsmedelsbutiker, med rötter som går tillbaka till 1957. De sitter i ljusa, fräscha lokaler i Vislanda, där olika alternativa kontorslösningar används. Vissa medarbetare delar rum, 3–4 personer, medan andra sitter i enskilda kontorsrum. Företaget präglas av en öppen kultur med högt i tak och en stark tro på samarbete och flexibilitet.

Innan WICA Cold AB började använda Malmstolens produkter stod företaget inför utmaningar med ergonomi, speciellt vad gäller anställda med rygg-, nack- och axelproblem. Malmstolens produkter valdes för sin höga ergonomiska kvalitet och anpassningsbarhet till individens längd och vikt.

"Största anledningen till att vi valde Malmstolen var för ergonomins skull." Sophie Pantsar, HR-chef WICA Cold AB

Sedan Malmstolens produkter introducerades i WICAs arbetsmiljö har positiva effekter märkts. Medarbetare som har Malmstolen är mycket nöjda och vill inte byta ut sin stol. Stolen har inte bara bidragit till att lindra rygg-, nack- och axelproblem, utan har också lett till en minskning av kostnader för behandlingar hos naprapat och kiropraktor. Utöver detta har Malmstolens produkter demonstrerat en betydande hållbarhet, vilket har reducerat frekvensen av stolsbyte, vilket i sin tur genererar ytterligare kostnadsbesparingar.

"Vi har minskat våra kostnader för besök hos naprapat och kiropraktor tack vare att vi fick ryggproblemen hos medarbetarna åtgärdade." Sophie Pantsar, HR-chef WICA Cold AB

Denna lyckade implementering av Malmstolens produkter på WICA Cold AB är ett starkt exempel på hur ergonomisk design kan förbättra arbetsmiljön och bidra till både hälsomässiga och ekonomiska fördelar för ett företag. Detta är i linje med Malmstolens mål att skapa arbetsstolar som ger optimal komfort och stöd, vilket i sin tur kan leda till ökad produktivitet och minskade hälsokostnader.

Kund
WICA Cold AB

Plats
Vislanda, Sverige