Malmstolen Adda Inköpscentral

Avtal: Möbler för kontor och omsorg 2021
Kontakt: Vid eventuella frågor tveka inte att kontakta ansvarig för Offentlig Upphandling på Malmstolen.
Peter Schöldquist, Scandinavian Key Account Manager - Head of Public Tender.
Mail: peter.scholdquist@malmstolen.se Tel: 0722-252710.

Avropande kund erhåller en rabatt på 20% på bruttoprislista.