Optimal Arbetsställning: Malmstolens Roll i NAV Namdals Arbetsmiljö

NAV Midtre Namdal spelar en central roll i Norges välfärdssystem med ett klart samhällsuppdrag: att bidra till social och ekonomisk trygghet och att främja övergången till arbete och aktivitet. Med visionen "Vi ger människor möjligheter" fokuserar NAV på att skapa ett inkluderande samhälle, ett arbetsliv där alla kan delta och en fungerande arbetsmarknad. NAV är inte bara en organisation; det är en viktig del av säkerhetsnätet i den norska välfärdsstaten. I linje med dessa värden och mål har NAV Midtre Namdal satt höga standarder för sitt arbete med arbetsmiljö och säkerhet:

  • Att främja en arbetsmiljö som prioriterar behärskning, hälsa och trivsel.
  • Att säkerställa att alla anställda känner sig involverade i processer som påverkar dem.
  • Att garantera att varje anställd känner att de har en trygg arbetsplats.

Inom detta område är arbetsplatsens design och ergonomi av yttersta vikt. Med en aktivitetsbaserad arbetsplats har NAV Midtre Namdal skapat en flexibel miljö som stöder de anställdas varierande behov, oavsett om de söker ro och koncentration eller utrymme för samarbete.

Malmstolen valdes som en del av denna strategi, rekommenderad av Lindbak butik i Namsos. Stolarna speglar NAVs värderingar och mål genom att erbjuda individuell komfort och justerbarhet. Detta möjliggör för de anställda att hitta sin optimala arbetsposition, vilket i sin tur reflekterar NAVs åtagande att ge människor möjligheter.

"En bra kontorsstol med tillräckliga justeringsmöjligheter för den enskilde, men samtidigt användarvänlig. Mycket nöjd" - Medarbetare vid NAV Midtre Namdal.

Sedan introduktionen av Malmstolen har NAV Midtre Namdals team rapporterat positiva återkopplingar. Detta är en stark påminnelse om att rätt stol kan vara en kraftfull bidragsgivare till hälsa, välbefinnande och produktivitet.

Kund
NAV

Plats
Midtre Namdal, Norge

Återförsäljare
Lindbak

Modell
Active R3

Textil
Cura 60999, Gabriel