Hållbart för dig och naturen

Det går inte att intressera sig för hur människor mår utan att samtidigt bry sig om miljön. Därför har vi miljömärkt hela vårt produktsortiment enligt miljömärkningen Svanens nya strängare kriterier.

Uppväxta längs den natursköna bohuslänska kusten hade bröderna Malm redan innan Malmstolen ett stort naturintresse. Sedan starten har vi därför arbetat proaktivt för att minimera vår påverkan på naturen. En tidig insikt var hur hög kvalitet hänger ihop med hållbarhet. Om produkternas livscykel är lång finns det heller ingen anledning att byta ut dem. Visionen är ett hållbart samhälle där våra miljödiplomeringar bidrar till en hållbar konsumtion. Därför har vi alltid kunnat lämna långa garantitider på samtliga av våra stolar.

Men vårt ansvar tar inte slut där. Som enda svensk aktör har vi miljöcertifierat hela vårt produktsortiment enligt miljömärkningarna Möbelfakta och Svanens nya strängare kriterier. Dessa diplomeringar hjälper dig som företag eller konsument att välja de ur miljö- och kvalitetssynpunkt bästa produkterna på marknaden. Genom vårt arbete vill vi bidra till en positiv förändring. För dig, för din arbetsmiljö och hela vår planet.

 • Svanens kriterier för möbler

  Svanenmärket är en världsledande miljömärkning med hög kännedom och trovärdighet. Svanenmärkta möbler uppfyller tuffa miljökrav på råvaror som trä, metall, stoppning, plast, samt kemikalieanvändning och tillverkningsprocesser. Godkända produkter hör till de minst miljöbelastande på hela marknaden.

 • Möbelfakta

  Möbelfaktamärkningen inbegriper Kvalitet, Miljö och Socialt ansvarstagande. Våra stolars kvalitet och säkerhet testas enligt den gällande Europanormen EN1335. Modellerna Classic 4000, 7000 är dessutom testade och godkända enligt det hårdaste testet av alla – den för dygnet-runt-användning. Om man som Malmstolen är Svanenmärkta, blir man med automatik godkänd gällande miljö. Att vara ett socialt ansvarstagande företag ser vi som en ren självklarhet. Dessa normer följer FN:s ”Code of Conduct” om mänskliga rättigheter.

 • Ständigt pågående miljö- och kvalitetsarbete

  Malmstolen AB är miljöcertifierade enligt 14001-2015 vilket innebär att vi ständigt arbetar med att minska vår miljöpåverkan. Vi är också certifierade med ISO 9001-2015, också det ett pågående arbete gällande kvalitet i våra processer. Det är ett arbete aldrig blir färdigt, utan en utmaning som vi med stolthet ser fram mot.

 • Kvalité och Miljöpolicy

  Vi ska utveckla och tillverka ergonomiska sittlösningar med lång livslängd som värnar såväl miljö som människa genom att uppfylla kriterier inom Svanen, Möbelfakta och SAAR. För att nå ständiga förbättringar ska kundens åsikter och relevanta miljökrav inhämtas för att tillsammans återföras i produktutvecklingen Vi ska minimera negativa avtryck på miljön. Det gör vi genom aktiva val i inköp, hållbar konstruktion och genom att påverka kunden till goda miljöval. Vi ska uppfylla tillämplig lagstiftning och arbeta med ständiga förbättringar.