Vår historia

Ett möte i rätt tid

Allt började 1994 på en brygga i Hunnebostrand, Sverige. Dick Malm och australiensaren Scott Larson möttes där på en kusinträff. Medan de såg solen gå ner i havet berättade Scott om ett nytt världspatent på stolsryggar som han hade hört talas om. De började diskutera om det kunde vara något för den europeiska marknaden – det kunde det, för någon lika sofistikerad arbetsstol fanns inte.

Idag har Malmstolen vuxit. Det som började med några prototyper bredvid pingisbordet i familjen Malms källare är nu ett av de ledande företagen inom Skandinavisk ergonomi. Malmstolen har funnit sin marknad inte bara i Sverige, utan i flera europeiska länder där företag vill skapa ergonomiskt riktiga arbetsplatser för sina anställda. Och de flesta som en gång provat att sitta i en Malmstol, vill fortsätta göra det.

  • Baserat på forskning och belagd fakta

    Ambitionen har alltid varit att utveckla ergonomiska arbets- och kontorsstolar som förebygger och lindrar de belastningsbesvär som sittande kan ge upphov till. För att nå dit följer vi den forskningsutveckling som pågår inom belastningsergonomin, både i Sverige och internationellt. Särskilt viktiga områden är biomekanik, fysiologi och neurofysiologi. Forskningen går ständigt framåt där nya rön kommer att påverka hur framtidens arbetsredskap kommer att formas och se ut. Konstruktioner förbättras, material byts ut och arbetsmetoder finjusteras. Något som inte förändras är fysikens lagar, människans anatomi och kroppens behov av stöd, avlastning, avslappning och rörelse. Framtidens utmaning för oss blir därför att fortsätta följa förändringen i sättet vi arbetar och matcha det behovet med ergonomiskt anpassade stolar. För en stol är aldrig bättre än den är inställd.