Hög kvalitet och hållbarhet: Nyckelfaktorer i Swedoors val av Malmstolen

Swedoor, en av Nordens ledande tillverkare av dörrar och en del av JELD-WEN-koncernen, är känt för att erbjuda ett brett sortiment av högkvalitativa och hållbara inner- och ytterdörrar för både bostäder och kommersiella byggnader. Med en stark fokus på design, hållbarhet och innovation, specialiserar sig företaget på att designa och tillverka dörrar som uppfyller höga kvalitetsstandarder, vilket återspeglas i deras globala kundkrets.

Kund
Swedoor, JELD-WEN Sverige AB

Plats
Huskvarna, Sverige

Modell
Classic 7000

Textil
Fame 60019, Gabriel

När Swedoor bestämde sig för att omvandla sitt kontorsutrymme till ett öppet landskap, blev valet av stolar avgörande. För att säkerställa delaktighet från personalen, bildade Swedoor en arbetsgrupp som fick möjlighet att testa olika stolsmodeller. Enhetligheten var viktig, men även behovet av hög kvalitet, ergonomi och hållbarhet. Efter noggrann utvärdering föll valet på Malmstolen Classic 7000, i grått ulltyg utan nack- och armstöd.

Det var viktigt att Swedoors anställda förstod Malmstolens inställningsmöjligheter väl. Utbildning gavs för att säkerställa att medarbetarna kunde justera stolarna individuellt på egen hand för optimal komfort och hållning. Detta har visat sig öka produktiviteten och bidra till att några av medarbetarna förmedlat att de känner sig piggare i slutet av dagen.

"I det öppna kontorslandskapet ser vi ett större utbyte av information. Smidiga stolsinställningar gör det möjligt att byta plats ibland, vilket vi tror skapar en ökad informationsutbyte." Robin Persson, Project Manager Sales Swedoor

Som företag som själva sätter en ära i att leverera högkvalitativa, hållbara produkter, såg Swedoor värde i att välja en arbetsstol som återspeglade dessa värderingar. Malmstolens fokus på naturliga material och hållbarhet gick hand i hand med Swedoors egna strävan efter kvalitet och hållbarhet.

"Vi ville att vår arbetsmiljö skulle spegla det vi själva jobbar med – kvalitet och naturliga material. Våra möbler går hand i hand med våra företags värderingar. Vi ville att det skulle finnas en röd tråd genom hela kontoret," förklarar Robin.

Swedoor har lagt stor vikt vid att medarbetarna ska känna kvaliteten och komforten i företagets investeringar. Detta har bidragit till att stärka stoltheten över att vara en del av teamet, och det understryker Swedoors engagemang i att investera i sina anställda.
I samband med införandet av nya arbetsstolar har kontoret även uppgraderats med höj- och sänkbara bord, ljudabsorbenter och bildskärmar monterade på armar, vilket skapar en ren och effektiv arbetsmiljö.

"Under ombyggnationen fokuserade vi på arbetsplatserna där folk sitter primärt. Vi har satsat på hållbarhet och kvalitet för att skapa arbetsplatser som verkligen håller." beskriver Robin.