Nya spakar på Focus R7 – Classic 7000

Enklare att använda – bättre ergonomi

Sättet på vilket vi använder kontoret förändras med tiden. Med aktivitetsbaserade kontor och flexkontor kan vi använda kontorsytan effektivare, men tyvärr ofta på bekostnad av ergonomi och arbetsmiljö. Det beror på att när flera personer använder samma arbetsredskap, är det svårt att anpassa dem till individuella arbetssätt och fysiska förutsättningar.

Användarvänlighet är en del av ergonomin. Därför utvecklar vi ständigt och slipar på varenda detalj för att göra det enklare för dig att använda produkterna – och att sitta rätt.

Med enklare handgrepp för att få stolen rätt inställd kan du sitta bra, oavsett vilken stol du sitter på för stunden. För att få rätt balans i stolen reglerar du enkelt gungans motstånd genom att vrida på veven på stolens högersida. Tätt framför veven hittar du höjdjusteringen. På stolens vänstersida kan du enkelt låsa mekanismen.