Malmstolens ergonomiska hörnstenar

Balansen mellan aktivitet och fokus är central på alla moderna arbetsplatser. Det är ett komplext samspel mellan kropp och miljö. På Malmstolen vet vi vad som krävs för att verkligen hitta fokus när vi sitter och arbetar. Med djup kunskap om ergonomi, hög produktkvalitet och lång erfarenhet hjälper vi människor att göra en positiv förändring. För alltid.

Läs mer

Upptäck fler stolar

Focus

R4

Individual

Classic 4000

Individual

Classic 7000

Låna en Malmstol

Låna en valfri modell under en vecka – upplev skillnaden.

Låna en Malmstol