Malmstolens ergonomiska hörnstenar

Balansen mellan aktivitet och fokus är central på alla moderna arbetsplatser. Det är ett komplext samspel mellan kropp och miljö. På Malmstolen vet vi vad som krävs för att verkligen hitta fokus när vi sitter och arbetar. Med djup kunskap om ergonomi, hög produktkvalitet och lång erfarenhet hjälper vi människor att göra en positiv förändring. För alltid.

Läs mer

Upptäck fler stolar

Individual

Classic 7000

Individual

Classic 4000

Focus

R4

Focus

R7

Låna en Malmstol

Låna en stol under några dagar – upplev skillnaden.

Låna en Malmstol