Sittandets Ergonomi

Sittandets ergonomi är ett intressant ämne som det skrivits mycket litteratur om. Erik Malm, en av Malmstolens grundare, har baserat på vetenskapliga insikter detaljerat beskrivit hur Malmstolen är utformad för att effektivt förebygga och lindra sittrelaterade besvär. Tycker du som vi, att detta är intressant läsning? Via länkarna nedan kan du utforska detta kompendium och annan fördjupande läsning som berör ämnet.

Malmstolen Ergonomikompendium

Folkhälsomyndigheten - Skapa rörelse och belasta rätt i arbetslivet

Folkhälsomyndigheten - Riktlinjer för fysisk aktivitet och stillasittande

Nedladdning Malmstolen Ergonomikompendium

Malmstolen - Sittandets Ergonomi

Download icon